Η συσκευασία προϊόντων αναφέρεται στα χαρτοκιβώτια, κουτιά, τσάντες, κυψέλες, ένθετα, αυτοκόλλητα και ετικέτες κ.λπ.
Η Συσκευασία Προϊόντος μπορεί να παρέχει την κατάλληλη προστασία για να αποτρέψει την καταστροφή των προϊόντων κατά τη διαδικασία μεταφοράς, αποθήκευσης και πώλησης.
Εκτός από τη λειτουργία προστασίας, η συσκευασία του προϊόντος παίζει επίσης σημαντικό ρόλο στη διακόσμηση του προϊόντος, στην προώθηση της μάρκας, στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών των πελατών και των ψυχολογικών απαιτήσεων επιταχύνει τελικά την πρόοδο των πωλήσεων.

Η συσκευασία προϊόντος είναι η οπτική εμπειρία του προϊόντος. Το ηχείο των χαρακτηριστικών του προϊόντος? Η παρουσίαση της εταιρικής εικόνας και της τοποθέτησης.
Η καλά σχεδιασμένη συσκευασία προϊόντων είναι ένας σημαντικός τρόπος για να αποκομίσετε κέρδη για μια επιχείρηση. Μια ακριβής στρατηγική τοποθέτηση και σύμφωνη με τον σχεδιασμό συσκευασίας ψυχολογίας πελατών μπορεί να βοηθήσει την επιχείρηση να ξεχωρίσει σε μια ομάδα εμπορικών σημάτων ανταγωνιστών και να κερδίσει μια καλή φήμη.
Οι νόμοι της DuPont επισημαίνουν ότι το 63% των καταναλωτών έλαβε τις αποφάσεις αγοράς σύμφωνα με τη συσκευασία του προϊόντος. Εξαιτίας αυτού, η οικονομία της αγοράς σήμερα ονομάζεται επίσης οικονομία προσοχής. Μόνο η εντυπωσιακή μάρκα και η συσκευασία μπορούν να αναγνωριστούν και να γίνουν αποδεκτές από τον καταναλωτή και να μετατραπούν σε πωλήσεις.
Ως εκ τούτου, όλες οι επιχειρήσεις πρέπει να δώσουν μεγάλη προσοχή στη λειτουργία συσκευασίας στο branding.
Κάθε προϊόν έχει τη μοναδική συσκευασία του, και οι μεγάλες μάρκες δεν διαθέτουν ακόμη χρήματα για το σχεδιασμό της τέλειας συσκευασίας για τα προϊόντα του.
Προφανώς, η συσκευασία είναι αρκετά σημαντική για τα προϊόντα:

Η συσκευασία είναι ένα είδος ισχύος πωλήσεων.
Σήμερα, η Αγορά είναι γεμάτη με διάφορα προϊόντα, η προσοχή κάθε προϊόντος είναι πολύ μικρή και η συσκευασία πρέπει να πιάσει και να πιάσει τον καταναλωτή όταν ρίχνει μια ματιά στα ράφια. Μόνο η συσκευασία που χρησιμοποίησε εκτενώς το Σχέδιο, το Χρώμα, το Σχήμα, το Υλικό για να αντιπροσωπεύσει τις πληροφορίες του Προϊόντος, της έννοιας και του πολιτισμού της εταιρείας, μπορεί να προσελκύσει τον πελάτη και να δώσει στον πελάτη μια καλή εντύπωση για το προϊόν και την επωνυμία και, στη συνέχεια, να οδηγήσει σε ενέργειες αγοράς .
Η συσκευασία είναι η δύναμη πωλήσεων που αναλαμβάνει την πρωταρχική ευθύνη της προσέλκυσης των καταναλωτών.

Η συσκευασία είναι ένα είδος δύναμης αναγνώρισης.
Όταν η συσκευασία προσελκύσει επιτυχώς τον καταναλωτή και αντιληφθεί την προσοχή του, τότε η συσκευασία πρέπει να έχει τη λειτουργία να μεταφέρει τις προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος.
Η συσκευασία του προϊόντος απαιτεί όχι μόνο μια καλά σχεδιασμένη πολυτελή εμφάνιση, αλλά μπορεί επίσης να μιλήσει για το προϊόν.
Η απόδοση της αγοράς προϊόντος εξαρτάται από το πόσο καλή η συσκευασία παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά του προϊόντος και τις λεπτομερείς πληροφορίες.

Η συσκευασία είναι ένα είδος ισχύος επωνυμίας.
Η συσκευασία έχει τη λειτουργία Marketing και Branding. Δηλαδή, η συσκευασία μπορεί να εμφανίζει τις πληροφορίες της μάρκας. δημιουργήστε την ταυτότητα της μάρκας και αφήστε τον καταναλωτή να κατανοήσει την επωνυμία, την ιδιότητα επωνυμίας, δημιουργώντας έτσι μια εικόνα της επωνυμίας
Στην αρχιτεκτονική της επωνυμίας, η συσκευασία μπορεί επίσης να θεωρηθεί ως μια από τις πηγές της εικόνας της επωνυμίας.
Η συσκευασία ως ουσιαστική εξωτερική παρουσίαση του προϊόντος, φέρει την ευθύνη για το συναίσθημα που μια επιχείρηση θέλει να δώσει στον καταναλωτή.
Η συσκευασία είναι ένας σημαντικός ρόλος στη διαφοροποίηση προϊόντων. Μπορεί να δημιουργήσει το χαρακτηριστικό της μάρκας και από αυτό οι καταναλωτές προσελκύονται και πραγματοποιούνται πωλήσεις.

Η συσκευασία είναι ένα είδος πολιτιστικής δύναμης.
Η καρδιά της συσκευασίας δεν έγκειται μόνο στην εξωτερική εμφάνιση και το χαρακτηριστικό, αλλά επίσης συσσωρεύεται από τη συγχώνευση του ατομικού χαρακτήρα και του αγαπημένου χαρακτήρα.
Η συσκευασία μπορεί να δείξει αποτελεσματικά τον πολιτισμό του προϊόντος και της επιχείρησης

Η συσκευασία είναι ένα είδος ισχύος συγγένειας.
Η συσκευασία προϊόντων είναι προσανατολισμένη στον καταναλωτή, μπορεί να ικανοποιήσει τις διαφορετικές απαιτήσεις του καταναλωτή, ενώ ταυτόχρονα φέρνει τη δύναμη συνάφειας στους καταναλωτές.
Συνολικά, η συσκευασία διαθέτει όλο και περισσότερες λειτουργίες.
Η συσκευασία παίζει όλο και πιο σημαντικό ρόλο στο μάρκετινγκ και στο μαρκάρισμα.


Ώρα μετά: 20 Νοεμβρίου-2020